Adatkezelési tájékoztató

Kedves Partnerünk!
Személyes adatainak védelme számunkra kiemelten fontos, ennek megfelelően kezelésük során folyamatosan gondoskodunk azok biztonságáról. Adatkezelésünk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) is megfelel. Adatait ennek alapján az Adatvédelmi szabályzatunkba foglaltak szerint kezeljük, amiről az  Adatkezelési Tájékoztatót itt ismerheti meg.  
Az adatkezelés célja: megrendelés (szerződés) teljesítés, számla kiállítása, garancia érvényesítése.
Adatkezelő elérhetősége: Fullgarden – D és U ’95 Kft 9011 Győr, Homoksori út 34.
                  napvitorlabolt@gmail.com     telefonszáma:     +36303485848
Az adatainak kezeléséről információ kérhet a fennt megadott elérhetőségeken. Az Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során az Önöket megillető jogokat ( tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás, korlátozás) az elérhetőségeinkre megküldött  igény esetén.


Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
A Fullgarden – D és U ’95 Kft., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a GDPR rendelet elvei szerint jár el.
 Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, és honlapja is van.
 A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 Az Érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.  
 Kezelt adatok köre és célja: érintett publikus neve azonosítás publikus fotója azonosítás publikus e-mail címe kapcsolattartás érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja
 Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
 Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.  
Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz  az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Weboldal látogatási adatok
I. Hivatkozások és linkek
1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek további oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.  
2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
II. Cookie-k
1 Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
2. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
 Feltétlenül szükséges cookie-k
I. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.
II. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
III. Feltétlenül szükséges cookie-k például
 a. Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
 b. Funkcionális cookie-k i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
 c. Célzott cookie-k i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.
 3. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.  
III. Facebook remarketing
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.
IV. Google Adwords remarketing
1. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
2.  Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.  
3.  Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.  
4. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.
5. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.  


Adatkezelési tájékoztató
A Fullgarden – D és U ’95 Kft., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a GDPR rendelet elvei szerint jár el.
Az Adatkezelő a szabályzat időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A szabályzatának mindenkor hatályos teljes változata az Adatkezelőnél ismerhető meg.

Adatkezelő neve, elérhetőségei:
Az Adatkezelő megnevezése:     Fullgarden – D és U ’95 Kft.
Az Adatkezelő  címe:         9011 Győr, Homoksori út 34.
Az Adatkezelő e-mail címe:         napvitorlabolt@gmail.com    
Az Adatkezelő telefonszáma:     +36303485848
Az Adatkezelő honlapja:        http://www.napvitorlabolt.hu/

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
2011. évi CXII törvény az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:
Személyes adat akkor kezelhető, ha:    
hozzájáruláson alapul
jogi kötelezettség teljesítéséhez kell
ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik
jogos érdek fűződik hozzá
létfontosságú érdek (biztonság, életvédelem) fűződik hozzá
Az Adatkezelő az érintettek adatait:
Jogi kötelezettség teljesítése céljából és üzleti célból (pl. számlázás, szerződés teljesítésével összefüggésben) kezeli.
Az adatkezelő biztosítja az érintettnek:
Hozzáférési jogot
Helyesbítéshez való jogot
Törléshez való jogot
Tiltakozáshoz való jogot
Korlátozáshoz való jogot
Adathordozhatósághoz való jogot
Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében.

A tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés:
Tevékenység : napvitorla gyártás, értékesítés, forgalmazás
A megrendeléssel, számlázással és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja: törvényi megfelelés (2000. évi C törvény a számvitelről).
Partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
A weboldal elérhetőségi adatokat tartalmaz. Az e-mailen való kapcsolat felvételével az Érintett, mint érdeklődő elismeri, hogy az adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, elfogadta továbbá, hogy a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, mely az érintett visszavonásáig érvényes.
Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezeléshez kapcsolódóan
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatfeldolgozó:   Bakrija Bt., Székhely: 9011 Győr, Sugár utca 141. Telefon : 70/9409466  
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés:
Adatfeldolgozó:  GLS General Logistics Hungary Kft.
 Az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Érdekelt kérése szerint, a megbízott közreműködésével kiszállítsuk a teljesítésre megadott helyre.
Az Adatkezelő adott esetben szállító vállalkozásnak (Adatfeldolgozó) adja át az adatokat.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő (Adatfeldolgozó) az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Webes kapcsolat biztosítása:
Adatfeldolgozó: Creative Web Studio Kft. (2890 Tata, Komáromi u. 20. 2/2.)
Az adatkezelés célja kapcsolat felvétel megrendelés (szerződés) teljesítésével kapcsolatban,  illetve marketing tevékenység biztosítása az Adatkezelő részére.
Az Adatfeldolgozó az adatokat tárolja és biztosítja az Adatkezelő részére a megismerhetőségét. Adatot nem egészíti ki, nem gyűjti statisztikai célból, tovább nem adja. Garantálja  a kezelt személyes adatok  biztonságát.
Az Adatkezelés időtartama:  a megbízás ideje alatt.
További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk az érdekeltet arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.
Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Érdekeltet megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Érdekeltet megilleti:
a tájékoztatáshoz való jog
az adatok helyesbítéséhez való jog
az adatok törléséhez való jog
az adatok zárolásához való jog
a tiltakozás joga
Érdekelt az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Érdekeltet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Érdekelt az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Érdekeltnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Érdekelt kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érdekelt tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Érdekelt hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érdekeltet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Érdekelt szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.